Ymwrthodiad

Pwrpas y wefan hon yw cyfleu gwybodaeth gyffredinol am Gyngor Cymuned Cilybebyll, ac ar amrywiaeth o destunnau eraill allasai fod o ddiddordeb i’r cyhoedd. Gwnaed ymdrechion rhesymol, a pherir i wneud hynny wrth gynnal y wefan, i gyfleu gwybodaeth a data cywir, cyfredol a ffeithiol mewn modd uniongyrchol.

Ni all y Cyngor warantu bod yr holl wybodaeth sydd yn ymddangos ar y wefan hon neu ar unrhyw ddolenni a nodir ar y safle, yn hollol gywir nac yn rhydd o elfennau niweidiol Eich cyfrifoldeb chwi fydd cymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu eich meddalwedd, ac i wirio unrhyw wybodaeth sydd yn deillio o unrhyw ffynonellau heblaw Cyngor Cymuned Cilybebyll.
Mae gan Cyngor Cymuned Cilybebyll yr hawl i newid neu ddileu gwybodaeth, elfennau testunol neu gynnwys ar y wefan hon ar unrhyw adeg, heb rybudd nac ymgynghori ymlaen llaw. Mae hefyd â’r hawl i olygu unrhyw ddeunydd sydd wedi ei gynnig gan eraill i ymddangos ar y safle hwn.