Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Cilybebyll

  • Grantiau mis Ebrill y Cyngor

    Roedd y Cyngor yn hapus iawn i ddarparu grantiau i bedwar grwp lleol sy’n gweithio yn ardal Cilybebyll yng Nghyfarfod mis Ebrill.  Bydd  Clwb Crefft Alltwen Heels WI, Clwb Bowlio yr Alltwen, Cylch Cwmtawe Urdd Gobaith Cymru ac Ambiwlans Awyr Cymru yn cael buddsoddiad o gronfa grantiau y Cyngor.  Mae ceisiadau oddi wrth grwpiau lleol … Parhewch i ddarllen Grantiau mis Ebrill y Cyngor
  • Swydd Wag – Ward Alltwen

    Mae swydd wag fel cynghorydd yn Ward Alltwen wedi ei hysbysu, ac fe’i lenwir gan y Cyngor drwy gyf-ethol.  Gweler y Cyhoeddiadau Cyhoeddus yn y Llyfrgell.  Dylai unrhyw un sydd a diddordeb gysylltu gyda’r Clerc, trwy’r manylion a rhestrwyd yma, cyn 23 Mawrth 2018.

Ein gobaith yw y bydd y wefan hon yn adnodd defnyddiol yn cynnig gwybodaeth i chi ynglŷn â’r Cyngor, gwasanaethau llywodraeth leol sydd ar gael, a gweithgareddau eraill sydd yn digwydd yn yr ardal.

Mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ac os na chewch y wybodaeth angenrheidiol yma, mae ‘na groeso i chi gysylltu â-

Rowland Lanchbury
Clerc y Cyngor
13 Heol y Parc
Yr Alltwen
Pontardawe
ABERTAWE
SA8 3BN

01792 864061
cilybebyllcc@gmail.com

Dyma ddolenni defnyddiol ar y we gallasai gynnig mwy o gymorth

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Cyngor Tref Pontardawe
Cynulliad Cenedlaethol Cymru