Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Cilybebyll

  • Swyddi Gwag ar y Cyngor

    Mae’r Cyngor yn bwriadu cyf-ethol dau unigolyn fel Cynghorydd Ward Alltwen ac un yn Ward Rhos.  Os oes diddordeb gennych, ewch at Hysbysiadau Cyhoeddus, ffoniwch 01792 864061 neu e-bostiwch cilybebyllcc@gmail.com am rhagor o fanylion.
  • Etholiadau 2017

    Peidiwch anghofio pleidleisio yn yr etholiad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot ar Dydd Iau, 4 Mai 2017.  Fe fydd gorsafoedd bleidleisio yng Nghapel yr Alltwen a Chanolfan Gymuned Rhos, ar agor o 7 y bore tan 10 yr hwyr.  Ni fydd etholiadau ar gyfer Cyngor Cymuned Cilybebyll. Yna, ar 8 Mehefin … Parhewch i ddarllen Etholiadau 2017
  • Man Chwarae newydd i Barc Rhos

    Yn dilyn datganiad fod WREN wedi cytuno buddsoddiad o £50,000 i Gyngor Cymuned Cilybebyll, mae’r Cyngor yn mynd ati i ail-ddatblygu’r man chwarae ym Mharc Rhos yn ystod y misoedd nesaf.  Yn ogystal, fe fydd y Cyngor yn buddsoddi dros £50,000 dros dwy flynedd, ac yn siwr fe fydd y buddsoddiad yn gwneud argraff mawr … Parhewch i ddarllen Man Chwarae newydd i Barc Rhos

Ein gobaith yw y bydd y wefan hon yn adnodd defnyddiol yn cynnig gwybodaeth i chi ynglŷn â’r Cyngor, gwasanaethau llywodraeth leol sydd ar gael, a gweithgareddau eraill sydd yn digwydd yn yr ardal.

Mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ac os na chewch y wybodaeth angenrheidiol yma, mae ‘na groeso i chi gysylltu â-

Rowland Lanchbury
Clerc y Cyngor
13 Heol y Parc
Yr Alltwen
Pontardawe
ABERTAWE
SA8 3BN

01792 864061
cilybebyllcc@gmail.com

Dyma ddolenni defnyddiol ar y we gallasai gynnig mwy o gymorth

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Cyngor Tref Pontardawe
Cynulliad Cenedlaethol Cymru