Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Cilybebyll

  • Fforwm Agored y Cyngor

    Dewch i drafod eich materion lleol gyda’ch Cynghorwyr a’r Heddlu. Nos Fawrth, 02 Hydref 2018 am 6.45o.g. Canolfan Gymuned y Rhos
  • Cyngor yn penodi Clerc newydd

    Mae’r Cyngor wedi penodi Clerc newydd, a bydd mwy o fanylion yn dilyn cyn hir.
  • Adnewyddiad Man Chwarae Lon Tanyrallt yn dod i ben

    Mae gwaith adnewyddu’r man chwarae yn Lon Tanyrallt wedi dod i ben ac fe fydd plant lleol yn dathlu gyda chynghorwyr y Cyngor ar Ddydd Gwener am 2.00o.g. Gobeithio bod pawb yn mwynhau’r safle newydd.

Ein gobaith yw y bydd y wefan hon yn adnodd defnyddiol yn cynnig gwybodaeth i chi ynglŷn â’r Cyngor, gwasanaethau llywodraeth leol sydd ar gael, a gweithgareddau eraill sydd yn digwydd yn yr ardal.

Mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ac os na chewch y wybodaeth angenrheidiol yma, mae ‘na groeso i chi gysylltu â-

Rowland Lanchbury
Clerc y Cyngor
13 Heol y Parc
Yr Alltwen
Pontardawe
ABERTAWE
SA8 3BN

01792 864061
cilybebyllcc@gmail.com

Dyma ddolenni defnyddiol ar y we gallasai gynnig mwy o gymorth

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Cyngor Tref Pontardawe
Cynulliad Cenedlaethol Cymru