Croeso i Wefan Cyngor Cymuned Cilybebyll

  • Sion Corn yn ymweld a’r Alltwen

    Fe fydd Sion Corn yn ymweld a’r Alltwen ar Nos Lun 4ydd Rhagfyr am 6.30 yh.   Bydd Band Pres yno i roi croeso iddo…………..gobeithio gallwch chi fod yno hefyd.

Ein gobaith yw y bydd y wefan hon yn adnodd defnyddiol yn cynnig gwybodaeth i chi ynglŷn â’r Cyngor, gwasanaethau llywodraeth leol sydd ar gael, a gweithgareddau eraill sydd yn digwydd yn yr ardal.

Mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ac os na chewch y wybodaeth angenrheidiol yma, mae ‘na groeso i chi gysylltu â-

Rowland Lanchbury
Clerc y Cyngor
13 Heol y Parc
Yr Alltwen
Pontardawe
ABERTAWE
SA8 3BN

01792 864061
cilybebyllcc@gmail.com

Dyma ddolenni defnyddiol ar y we gallasai gynnig mwy o gymorth

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Castell Nedd Port Talbot
Cyngor Tref Pontardawe
Cynulliad Cenedlaethol Cymru