Clerc y Cyngor

Mae’r wefan yn dal i gael ei datblygu ac os na chewch yr wybodaeth angenrheidiol yma, mae ‘na groeso i chi gysylltu â-

Nia Parr-Williams
Clerc y Cyngor
c/o 6 Llys Ynysgeinon
Godre’r Graig
ABERTAWE
SA9 2BJ

07368 393764
cilybebyllcc@gmail.com