Newyddion

Gwella Draeniad Parc y Rhos

Nawr bod y tymor pel droed bron wedi gorffen, bydd y Cyngor yn cwblhau gwaith adnewyddu a draenio ar barc y Rhos, er mwyn sicrhau’r arwynebedd am rhai blynyddoedd i ddod. Fe fydd cwmni Ecolve Ltd ar y safle ar ddiwedd mis Mai dechrau mis Mehefin, ac er bydd y parc yn dal ar agor, gofynnir i’r cyhoedd barchu’r gwaith adnewyddu.

Swydd Wag – Ward Alltwen

Mae swydd wag fel cynghorydd yn Ward Alltwen wedi ei hysbysu, ac fe’i lenwir gan y Cyngor drwy gyf-ethol.  Gweler y Cyhoeddiadau Cyhoeddus yn y Llyfrgell.  Dylai unrhyw un sydd a diddordeb gysylltu gyda’r Clerc, trwy’r manylion a rhestrwyd yma, cyn 23 Mawrth 2018.

Swyddi Gwag ar y Cyngor

Mae’r Cyngor yn bwriadu cyf-ethol dau unigolyn fel Cynghorydd Ward Alltwen ac un yn Ward Rhos.  Os oes diddordeb gennych, ewch at Hysbysiadau Cyhoeddus, ffoniwch 01792 864061 neu e-bostiwch cilybebyllcc@gmail.com am rhagor o fanylion.

Etholiadau 2017

Peidiwch anghofio pleidleisio yn yr etholiad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot ar Dydd Iau, 4 Mai 2017.  Fe fydd gorsafoedd bleidleisio yng Nghapel yr Alltwen a Chanolfan Gymuned Rhos, ar agor o 7 y bore tan 10 yr hwyr.  Ni fydd etholiadau ar gyfer Cyngor Cymuned Cilybebyll.

Yna, ar 8 Mehefin 2017 fe fydd Etholiad Cyffredinol, ac fe fydd yr un gorsafoedd bleidleiso ar gael.