Hysbysiad Archwilio 2018-19 Cyngor Cymuned Cilybebyll

Hysbysiad o Bennu Dyddiad ar gyfer arfer hawliau Etholwyr. Y flwyddyn ariannol daeth i ben ar 31 Mawrth 2019. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Clerc, Nia Parr-Williams ar 07368 393764 neu cilybebyllcc@gmail.com

dav
dav