Gwella Draeniad Parc y Rhos

Nawr bod y tymor pel droed bron wedi gorffen, bydd y Cyngor yn cwblhau gwaith adnewyddu a draenio ar barc y Rhos, er mwyn sicrhau’r arwynebedd am rhai blynyddoedd i ddod. Fe fydd cwmni Ecolve Ltd ar y safle ar ddiwedd mis Mai dechrau mis Mehefin, ac er bydd y parc yn dal ar agor, gofynnir i’r cyhoedd barchu’r gwaith adnewyddu.