Adnewyddiad Man Chwarae Lon Tanyrallt yn dod i ben

Mae gwaith adnewyddu’r man chwarae yn Lon Tanyrallt wedi dod i ben ac fe fydd plant lleol yn dathlu gyda chynghorwyr y Cyngor ar Ddydd Gwener am 2.00o.g. Gobeithio bod pawb yn mwynhau’r safle newydd.